Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Đăng ký sở hữu trí tuệ cùng Việt TÍn

Việt TÍn đang đẩy mạnh các dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm giúp các bạn bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ vô hình của mình, chúng tôi có cung cấp các dịch vụ như sau:

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký mã vạch
Đăng ký bản quyền tác giả
Và các vấn đề khác xung quanh việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ !

Nếu bạn quan tâm có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp từ các luật sư của chusgn tôi !