Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Nhiều người sợ thuế ... khi thành lập công ty

Tôi vẫn phải nhắc lại cho các bạn là phải tìm hiểu kỹ thông tin rồi mới quyết định làm một điều gì đó, có rất nhiều khách hàng khi thành lập công ty hoặc ít ra có ý tưởng thành lập công ty hỏi tôi rằng thuế sau khi thành lập công ty là bao nhiêu ? hộ kinh doanh có ít thuế hơn không ? ...

Nếu nói về thuế, hộ kinh doanh cá thể bị thiệt thòi hơn nhiều do chịu áp thuế khoán, một loại thuế đánh đồng tất cả mọi người trong một kiểu kinh doanh vào làm một, dựa trên vốn bỏ ra và thu nhập bình quân để áp thuế, hoàn toàn không có căn cứ chặt chẽ nên dù bạn làm ăn thế nào thì thuế vẫn thế, đó là một trong các điểm yếu mà nếu bạn có cảm giác có thể thành lập doanh nghiệp được thì nên thành lập.

Công ty có tư cách pháp nhân ( tư nhân không có ) và thuế được hạch toán theo thuế môn bài ( dựa vào vốn điều lệ ) và thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng nếu khéo léo một chút thì thuế thu nhập doanh nghiệp không còn là vấn đề ( bảng cân đối kế toán ).

Nhưng những người không có chuyên môn về kế toán dường như sợ "thành lập công ty" vì cho rằng nó phức tạp và dễ bị cơ quan nhà nước soi hơn, điều này cũng đúng, và ít ra là tôi biết đó là đúng. Nhưng trong kinh doanh có ai muốn lẹt đẹt bé tí mãi đâu ? rồi họ cũng phải thành lập công ty mà thôi, thế nên hãy chuẩn bị kiến thức và gươm dáo để chiến đấu thôi ...

+Nguyễn Quang Hiển ghi chép !