Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Tiệm cắt tóc là một cửa hàng nhỏ có cần phải đóng thuế không và thuế đó là thế gì ?

Chuyên mục hỏi đáp tại Topiclaw
Cửa hàng của tôi là một tiệm cắt tóc nhỏ mới mở ven đường , tôi cũng không rõ về kinh doanh buôn bán cho lắm, với một cửa hàng nhỏ của tôi thì cho phép được hỏi là cần phải đóng thuế gì ?

Topiclaw xin trả lời câu hỏi trên như sau :


Tiệm cắt tóc của Anh(Chị) là hộ kinh doanh cá thể và bạn phải đóng thuế cho phường xã nơi bạn kinh doanh, loại thuế của Anh(Chị) là thuế khoán.Trước tiên để biết thêm về thuế cần nộp ta nên tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp của Anh(Chị) đang kinh doanh.

Khái niệm về hộ kinh doanh cá thể


Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp và vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ nhưng phạm vi kinh doanh chỉ nhỏ hẹp trong huyện, quận.Khi thay đổi quy mô KD ví dụ có trên lao động thì phải đăng ký để thành lập doanh nghiệp.

Tính chất của hộ kinh doanh cá thể


  •  Hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
  • Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì


 Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo: tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh, thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh, tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Vậy để duy trì tiệm cắt tóc Anh(Chị) phải nộp thuế khoán tính theo số lượng người tham gia , tỉ lệ người góp vốn tham gia. Và tiêm của Anh(Chị) mở ở phường xã nào thì khi đến hạn nộp sẽ có người trong phường đến thu tiền hay Anh(Chị) có thể tự đến nơi đóng thuế.

Nếu bạn cần biết chi tiết hơn về các hộ kinh doanh cá thế thì xem ở đây hoặc liên hệ trực tiếp cho Topiclaw để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ luật khác.