Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Bận rộn với hợp đồng công bố mỹ phẩm

Bận rộn với hợp đồng công bố mỹ phẩm: Khách hàng tại Hồ Chí Minh đã gửi giấy tờ cần thiết để soạn hồ sơ tại Việt Tín, gần 20 bộ hồ sơ công bố mỹ phẩm, tôi và cộng sự đang gấp rút hoàn thành các thủ tục […]