Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Jolly Trần - đẩy mạnh công bố lưu hành sản phẩm

Jolly Trần là một trong những chuyên viên chuyên tư vấn công bố lưu hành sản phẩm của Việt Tín, hiện tại nhằm đẩy mạnh dịch vụ công bố nên Jolly đã đăng tải một loạt các thông tin trên blog cá nhân để gây sự chú ý !

Các thông tin liên quan tới dịch vụ công bố mà Jolly đang được giao phó, bao gồm:

http://jollytranhn.tumblr.com/post/64850933215/cong-bo-my-pham-nhap-khau
http://jollytranhn.tumblr.com/post/64850837620/luong-minh-trang-cong-bo-luu-hanh-my-pham
http://jollytranhn.tumblr.com/post/64850483013/chuyen-visa-ang-ky-thuc-pham-chuc-nang
http://jollytranhn.tumblr.com/post/64850538488/chuyen-visa-cung-viet-tin-ang-ky-luu-hanh-my-pham

Ngoài ra, Jolly còn tư vấn thêm cả luật sở hữu trí tuệ nên nếu bạn nào muốn sử dụng dịch vụ bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể liên hệ tới bạn ấy để làm hồ sơ nhé !