Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

tư vấn điều kiện người nước ngoài LĐ cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Nếu bạn là người nước ngoài muốn lao động tại Việt Nam thì việc tư vấn là cần thiết. Khi người nước ngoài đến Việt Nam, bạn sẽ phải quan tâm đến điều kiện để được làm việc và giấy phép lao động. Ngoài trừ một số trường hợp :

  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 3 tháng hoặc để xử lý các trường hợp như sự cố kỹ thuật công nghệ phức tạp tới sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
  • Người nước ngoài là thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam.
  • Người nước ngoài là Trưởng phòng đại diện chi nhánh tại Việt Nam.
  • Luật sư nước ngoài được Bộ Tư pháp cấp phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
   Và khi có được giấy phép lao động bạn cần thẻ tạm trú để được cư trú một cách hợp pháp tại Việt Nam. Với các trường hợp dưới đây bạn có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam :

  • Người nước ngoài là thành viên công ty TNHH 2 thành viên.
  • Người nước ngoài là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
  • Người nước ngoài là thành viên hội đồng quản trị.
  • Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.
  • Chuyên gia, sinh viên, học viện đang làm việc học tập theo các chương trình, dự án quốc gia.
  • Thân nhân đi cùng gồm cha, me, vợ, chống, con của những người được cấp thẻ.
  Khi muốn làm việc và sống tại Việt Nam bạn sẽ cần phải lưu ý các trường hợp trên.Có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn với các giấy tờ hồ sơ cần thiết, giải pháp trong lúc này là bạn nên tìm cho mình một nhà tư vấn tốt nhất. Bởi vì với dịch vụ luật của các nhà tư vấn, bạn sẽ dễ dàng hơn với các vấn đề giấy tờ cũng như các thủ tục hành chính và tất nhiên là sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các dịch vụ cho người nước ngoài.