Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Cấp lại hạn sử dụng giấy phép tại VN cho LĐ nước ngoài

 Khi bạn cư trú và lao động tại Việt Nam thì cần lưu ý tới việc gia hạn giấy phép để có thể tiếp tục sống và làm việc bình thường tại Việt Nam.

Hồ sơ cần thiết để gia hạn giấy phép lao động như sau : 
Đối với người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm :

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động
 • Bản sao hợp đồng lao động.
 • Giấy phép lao động đã được cấp.
 • Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng tại Việt Nam.
Theo hình thức về kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế bao gồm :
 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động.
 • Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía VN và nước ngoài.
 • Giấy phép lao động đã được cấp.


Bạn muốn gia hạn thẻ tạm trú thì cần biết những điều sau :

 • Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn tối thiểu 1 năm và tối đa là 3 năm. Trước ngày hết hạn thẻ tạm trú phải thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn thẻ tạm trú hoặc xin cấp thẻ mới với thời hạn thích hợp.
 • Thời hạn của thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn Hộ chiếu người nước ngoài.
 • Thời hạn thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn còn lại trên giấy phép lao động.
 • Thời hạn thẻ tạm trú đc gia hạn phụ thuộc vào thời hạn của giấy phép hoạt động.
   Hãy tìm cho mình một nhà tư vấn chuyên nghiệp về tư vấn các dịch vụ cho người nước ngoài tại Việt Nam để bạn dễ dàng hơn trong việc cấp phép.