Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Topiclaw !

    Hiện nay nhập khẩu mỹ phẩm đang trở thành mặt hàng tiêu dùng được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Nhiều doanh nghiệp và tư nhân đang có nhu cầu nhập khẩu các mỹ phẩm tốt nhất nhưng đều gặp phải trở ngại khi đăng ký công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Để giải quyết vấn đề thủ tục giấy phép công bố sản phẩm, Topiclaw sẽ giúp bạn tư vấn về một vài thủ tục sau đây.

Hồ Sơ Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu
-  Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010)
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
-  Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
- Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự)
- Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
- Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự).
Điều kiện mỹ phẩm được đăng ký
-Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm.
-Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt cs giới hạn cho phép.

Những mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp hay tư nhân đều phải qua quá trình công bố kiểm nghiệm tiêu chất lượng sản phẩm. Dịch vụ công bố sản phẩm tại Topiclaw sẽ giúp bạn có được giấy phép công bố sản phẩm một cách nhanh nhất , tốt nhất và chi phí thấp nhất.