Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

thư hỏi đáp về công bố sản phẩm( thực phẩm) tại Topiclaw !!!

Topiclaw đã có nhiều thư được gửi về công ty và đây là 1 trong những thư hỏi đáp về công bố sản phẩm của 1 bạn đã gửi về cho TopiclawVấn đề như sau : Khi em công bố một sản phẩm (Thực phẩm ) hoàn tất, trong quá trình kinh doanh sau này thì nhà nước có quy định về việc kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua các phiếu kiểm nghiệm tại cơ quan chức năng được nhà nước chỉ định. Tuy nhiên trong quá trình kiểm nghiệm thì em kiểm không hết các chỉ tiêu theo như công bố thì có được hay không? nếu không được thì văn bản pháp luật nào quy định ( Điều nào ? Khoản nào ? ).
Cảm ơn luật sư  !

Chúng tôi xin trả lời như sau:
Chào bạn! Bạn tìm hiểu Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm, hoặc bạn có thể tham khảo thông tin về công bố sản phẩm chúng tôi đã đăng tải trên website.
Chúc bạn thành công !