Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tư vấn công bố thực phẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty tư vấn luật Topiclaw vẫn là địa chỉ đáng tin cậy cho quý doanh nghiệp công bố sản phẩm trong đó có thực phẩm.

Topiclaw gồm các đội ngũ tư vấn công bố thực phẩm như +Nguyễn Phương Yên +Nguyễn Linh và +Phạm Hằng . Ngoài ra còn có các nhân viên khác hỗ trợ offline bao gồm: +Nguyễn Quang Hiển va +Lại Cao Sơn .

Topiclaw có đội ngũ hỗ trợ trong thành phố hồ chí Minh tại Phường Cô Giang, quận 1, vì thế các khách hàng công bố thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ từ chi nhánh của chúng tôi tại đó.