Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Bản tổng kết một tuần làm việc vui và bận rộn !

Xin chào ! Tôi là +Nguyễn Quang Hiển

Trong tuần vừa qua chúng ta thu được nhiều hợp đồng, các dịch vụ đang phát triển rực rỡ:

+ Công bố sản phẩm: Nhiều nhất vẫn là công bố thực phẩm, cảm ơn bạn +Nguyễn Phương Yên đã support khách hàng tốt, khách hàng có gửi lời cảm ơn !

+ Sở hữu trí tuệ: Chúng ta có nhiều hợp đồng từ đăng ký mã vạch, bạn +Phạm Hằng hỗ trợ khách hàng tốt, xin chúc mừng bạn !

+ Doanh nghiệp: Tuy không nhiều giải thể doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp nhưng luật sư +Lại Cao Sơn đã hỗ trợ khách hàng tốt, cùng các bạn trong ban tư vấn, chúng ta đã hỗ trợ tốt các khách hàng thành lập và giải thể.

Chúc mừng tất cả các bạn, chúc các bạn sang tuần sau nhiều sức khỏe, làm việc tốt !