Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Kiểu dáng công nghiệp được đăng ký bảo hộ nhiều tại Topiclaw

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là việc làm cực kỳ thiết thực cho các doanh nghiệp, việc bảo hộ này sẽ được nhà nước bảo vệ về mặt pháp lý của sản phẩm và kiểu dáng của sản phẩm trên thị trường, loại bỏ được rủi ro pháp lý liên quan tới sở hữu trí tuệ và đảm bảo cho việc phát triển cạnh tranh một cách công bằng.

Cuối tuần luôn là những ngày bận rộn của Topiclaw. Ngoài việc tổng kết hồ sơ, chúng tôi còn phải giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng từ các ngày trước, và chăm sóc các hồ sơ đang triển khai trên hệ thống !

Anh +Nguyễn Quang Hiển đang chăm sóc các khách hàng doanh nghiệp ! Công việc của ai cũng bận !

+Nguyễn Linh ghi chép !