Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Sản phẩm dầu cọ được công bố tại Topiclaw

Các doanh nghiệp có một địa chỉ quen thuộc để công bố sản phẩm nhập khẩu của mình đó là công ty Luật Topiclaw !

Hôm nay +Nguyễn Linh nhận được hợp đồng công bố sản phẩm dầu cọ của một doanh nghiệp phía nam. Doah nghiệp này chuyên kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và nhập khẩu, phân phối trong nước !

Sản phẩm dầu cọ là thực phẩm, nên Linh công bố chúng theo dạng thực phẩm, hồ sơ dầy cả mét ngập đầu.

+Nguyễn Linh ghi chép !