Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Đồng Nai: 101 doanh nghiệp thành lập mới

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/01/2013, tổng vốn trong thành lập doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 1.022 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 101 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 177 tỷ đồng và 25 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 845 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/01/2013, tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh Đồng Nai cập nhập trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (http://dangkykinhdoanh.gov.vn)  hiện có 16.326 doanh nghiệp đăng ký với tổng vốn đăng ký trên 109.150 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trong 15 ngày đầu tháng 01/2013 trên toàn tỉnh đã có 7 doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, 6 chi nhánh, văn phòng đại diện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động và 6 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh.