Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Thành lập gần 16.000 doanh nghiệp trong quý I

Quý I-2013, cả nước có 15.707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỷ đồng, giảm 6,8% so với quý I-2012 về số doanh nghiệp và giảm 16,1% về số vốn đăng ký.

So với quý IV-2012 thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 9,4% và số vốn đăng ký giảm 26,7%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong sản xuất và kinh doanh.

Xét theo quy mô vốn đăng ký, mức vốn đăng ký bình quân trong quý I-2013 giảm 10% so với quý I-2012 và giảm 19% so với quý IV-2012. Bên cạnh đó, 3 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp giải thể lên tới 2.272 doanh nghiệp, cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, số doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì khó khăn cũng lên tới 13.011 doanh nghiệp chỉ riêng trong quý I vừa qua, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2012.