Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Vừa nhận được cuộc thoại khắc dấu chữ ký

Cũng phải nói là Topiclaw không mạnh về mảng khắc dấu, ngay cả những dịch vụ mở rộng trên Topiclaw HCM cũng chưa có triển khai hết, vậy mà +Nguyễn Quang Hiển vừa nhận được một cuộc sử dụng dịch vụ khắc con dấu chữ ký, quả là bất ngờ.

Có hàng ngàn các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp khắc con dấu, rẻ có đắt có, nhiều vô vàn thế mà họ lại liên hệ tới Topiclaw để làm con dấu, mặc dù Topiclaw chưa triển khai các dịch vụ mở rộng vì đang tập chung vào các dịch vụ liên quan tới công bố sản phẩm.

Lác đác vài hôm nay cũng có người gọi khắc dấu hoàn công và khắc dấu tên, bắt đầu thấy vui vui rồi ...

+Nguyễn Quang Hiển ghi chép !