Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Không chỉ là thành lập công ty

Tôi thấy khách lúc làm các thủ tục thành lập công ty với Topiclaw thì cảm thấy hồ hởi lắm nhưng sau một lúc tôi tư vấn về quản trị doanh nghiệp và thuế má thì các khách hàng có vẻ trùng xuống cái hăng hái, và có khi còn mang một chút ưu tư nữa chứ.

Riêng về thuế thì hoàn toàn đơn giản, nhưng nếu không biết thì lại không phải đơn giản, có rất nhiều các khoản thuế phải nộp của một doanh nghiệp mà nếu doanh nghiệp đó không thực hiện đúng có thể gây nợ đọng thuế và có khi đang làm ăn có lãi lại biến thành lỗ vì phạt thuế cũng nên ... Thứ nữa là nếu làm thuế chả may có bị sai sót thì đến lúc giải thể công ty cực kỳ khổ sở, sẽ bị truy thu rồi thì phạt thuế rất nhiều ...

Riêng về quản trị doanh nghiệp thì tôi chỉ chia sẻ các kinh nghiệm của mình cho khách hàng thôi, có những khách hàng còn hỏi tôi về cách quản lý nhân viên, rồi các mẹo vặt kinh doanh ... tất cả đều chỉ là kinh nghiệm riêng của tôi chứ không có một kiến thức sách vở nào mà tư vấn cho khách cả ...

Hôm nay có khách gọi điện tới xin tư vấn về thuế, sau khi được tôi tư vấn về thuế xong đã đồng ý sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Topiclaw.

+Lại Cao Sơn ghi chép !