Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Lợi nhuận từ mảng doanh nghiệp không là cao

Chưa bao giờ mảng doanh nghiệp mang lại giá trị lợi nhuận cao cho công ty, thế nhưng đây lại là một mảng quan trọng của công ty, thứ nhất là do các chuyên viên của Topiclaw đều chuyên sâu về mảng doanh nghiệp này, thứ hai là do mảng doanh nghiệp nó đơn giản, không quá phức tạp như các mảng công bố thực phẩm nên giá trị lợi nhuận thấp.

Có thể nói công bố sản phẩm là một trong những mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty, có thể là gấp đôi gấp ba thành lập công ty trong mảng doanh nghiệp, nhưng mảng doanh nghiệp lại mang lại các mối quan hệ mới, mang lại lợi nhuận một cách từ từ chứ không tức khắc như công bố sản phẩm nên dù sao Topiclaw cũng sẽ "khai quật" lại mảng này để giúp công ty ngày càng có nhiều mối quan hệ và uy tín được nâng cao ...

+Nguyễn Quang Hiển  ghi chép !