Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Thêm một công ty nữa được thành lập tại Topiclaw

Vậy là đến tối ngày hôm nay lại có doanh nghiệp mới được thành lập tại Topiclaw !

Sáng nay khách thành lập doanh nghiệp chuyển phát ở gần công ty, nếu nói về công ty có ngành nghề kinh doanh là chuyển phát thì phải có vốn pháp định và các điều kiện khác, nhưng công ty chỉ đăng ký đăng ký vận chuyển bằng ô tô nên chả phải điều kiện gì đặc biệt. Cho đến tối nay tôi lại được ký hợp đồng với một khách cũng ở gần công ty, đồng chí này muốn thành lập công ty cổ phần chuyên sản xuất các ống nước và cửa nhựa.

Vậy là hai hợp đồng thành lập trong một ngày, tôi cảm thấy rất vui !

+Lại Cao Sơn ghi chép !