Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Vướng mắc trong công bố thực phẩm

Hôm nay là ngày hơi bị mệt của Linh khi khách hàng than phiền về giấy CFF, Linh mặc dù đã hướng dẫn cho khách hàng nội dung của CFF để công bố thực phẩm nhập khẩu rồi mà khách vẫn làm sai, gây ra đình trệ công việc và hàng thì sắp về cảng.

Cái CFF là giấy tờ rất quan trọng trong việc xin công bố thực phẩm, hay ngay cả các sản phẩm khác, trong đó giấy này lại không có nội dung cứng mà mỗi nước lại cấp theo một kiểu riêng biệt, nhưng đều có cùng ý nghĩa đó là chứng nhận sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn và được lưu hành rộng rãi tại nước sở tại, ấy vậy mà rất nhiều doanh nghiệp chưa làm qua bao giờ đều vướng mắc hồ sơ tại cái giấy này ...

+Nguyễn Linh ghi chép !