Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Sợ luật cư trú mới tại thành phố - dịch vụ làm sổ hộ khẩu lại đắt hàng

Hôm qua, và cả hôm nay dịch vụ làm sổ hộ khẩu của Topiclaw lại là đỉnh cao trong công ty, anh Lại Cao Sinh được dịp bận tối mắt.

Topiclaw đã cung cấp dịch vụ làm sổ hộ khẩu từ lâu, xung quanh cái đất Hà Nội này chả mấy có dịch vụ này, nhưng nói chung là cũng chả có khách gọi là mấy, mà gọi toàn xin được tư vấn chứ không sử dụng dịch vụ nên Topiclaw gần như ế dịch vụ này.

Gần đây Topiclaw lại được dịp vui vì người làm sổ hộ khẩu đã tăng mạnh, có thể do lo sợ cơ chế mới trong việc nhập hộ khẩu thành phố nên các gia đình chưa có sổ hộ khẩu đã khẩn trương tranh thủ thời gian để làm sổ hộ khẩu !

+Nguyễn Quang Hiển ghi chép !