Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Thêm một công ty xây dựng được thành lập !

Mảng doanh nghiệp tuy mang lại ít lợi nhuận cho công ty nhưng nó tạo ra tiền đề cho sự phát triển của một công ty tư vấn luật.

Hôm nay tôi nhận được một hợp đồng thành lập công ty, có hai thành viên và tất nhiên đó là công ty tnhh hai thành viên, các ngành nghề mà khách yêu cầu phải đa ngành, đa dịch vụ nên hơi vất vả lúc điền mã ngành.

Tôi vẫn cứ ngỡ bất động sản đóng băng thì các công ty xây dựng cũng giảm đáng kể, không giải thể thì cũng không thành lập mới, vậy là mình may mắn rồi.

+Lại Cao Sơn ghi chép !