Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Công bố loại mỹ phẩm mới

Quả thật cái gì mới cũng khó, lần này +Nguyễn Phương Yên đối mặt với loạt công bố mỹ phẩm nhưng là loại mỹ phẩm tiêm dưới da, đây là loại mỹ phẩm đặc biệt, cơ quan nhà nước đang gợi ý nó là trang thiết bị y tế nhưng tác dụng của nó là làm trắng da, thế thì nó phải là mỹ phẩm, nhưng mỹ phẩm lại phải là loại bôi trên da chứ không phải là tiêm vào người như thế ...

Đang đợi cái CFF về Việt Nam rồi thì chiến đấu với cái hợp đồng này thì cũng oải lắm đây !

+Nguyễn Phương Yên ghi chép !