Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Giấy phép vệ sinh trong công bố thực phẩm chức năng

Nếu đọc cái tựa đề thì các bạn cũng thắc mắc: thực phẩm chức năng sản xuất thì không nói chứ buôn bán thì cần gì phải có giấy phép vệ sinh ? nhưng vẫn có đó các bạn.

Thực phẩm chức năng là thực phẩm đặc biệt, nó đặc biệt vì nó nửa thuốc nửa thực phẩm, và nó thông thường được đóng gói dưới dạng viên hoặc đồ hộp.

Theo quy định của bộ y tế thì tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối và sản xuất thực phẩm chức năng đều phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm mới được hoạt động.

Hôm nay +Nguyễn Linh được tư vấn cho một khách như thế, họ muốn công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu nhưng khổ thân doanh nghiệp lại chưa có giấy phép vệ sinh, điều đáng nói là doanh nghiệp này lại mắc trong vấn đề đó lắm, trụ sở công ty hơi chật hẹp và ẩm nên không đủ tự tin xin giấy phép này.

Thôi đành chịu !

+Nguyễn Linh ghi chép !