Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Thực phẩm nhập khẩu lại được công bố tại Topiclaw

Topiclaw vẫn mạnh về dịch vụ công bố sản phẩm, vừa qua Topiclaw đã triển khai thành công dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu cho một doanh nghiệp trong miền nam chuyên nhập khẩu thực phẩm.

Doanh nghiệp này cho biết, thị trường thực phẩm chức năng ngày càng mở rộng và cũng kèm theo đó là ngày càng nhiều cạnh tranh, việc nhập khẩu sớm hơn các doanh nghiệp khác là một lợi thế, thậm chí có thể đăng ký độc quyền sản phẩm tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã dùng cách sử dụng dịch vụ làm nhanh của Topiclaw để triển khai nhập hàng.

Quả thực +Nguyễn Linh cảm thấy khó phần công bố thực phẩm chức năng lắm, vì hồ sơ nó quá phức tạp và cần nhiều giấy tờ hơn bình thường, thậm chí doanh nghiệp còn phải bổ sung giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới được công bố cũng như nhập khẩu mặt hàng này !

+Nguyễn Linh ghi chép !