Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Công bố mỹ phẩm dưới dạng thuốc tiêm dưới da

Tôi vừa nhận được một cuộc thoại về công bố mỹ phẩm, nhưng là dưới dạng tiêm xuống da để làm đẹp da. Thực hiện một cuộc gọi lên cơ quan nhà nước, chuyên viên trả lời rằng cần phải xem xét nó dưới dạng trang thiết bị y tế chứ không phải mỹ phẩm, mà rõ ràng nó là mỹ phẩm mà, thật chả hiểu.

Đây là lần thứ hai +Nguyễn Linh nhận được câu hỏi này, lần trước tôi đã thất bại với hợp đồng nhập khẩu mỹ phẩm dưới dạng tiêm, cơ quan nhà nước từ chối cấp cho vì nó nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng lần này thử xem sao.

Mong sao vụ này thành công, chắc chắn sẽ kéo theo một sê-ri thành công nữa cho mà xem.

+Nguyễn Linh  ghi chép !