Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Để thành lập công ty


Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần những giầy tờ cần thiết gì?
Để giúp mọi người nắm bắt nhanh những hồ sơ cần thiết khi thành  lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Topiclaw tư vấn cho mọi khách hàng những thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

I. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY GỒM:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY  CỦA  Topiclaw
Khách hàng tư vấn Hồ sơ để thành lập công ty tư nhân tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty tư nhân như:
- Những quy định của pháp luật để thành lập công ty tư nhân;
- Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Phương thức hoạt động và điều hành;
- Pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;