Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Lợi thế của việc thành lập công ty TNHH một thành viên và việc thành lập chi nhánh?

Dưới góc độ pháp lý thì chi nhánh của công ty TNHH một thành viên có địa chỉ pháp lý hoàn toàn khác nhau.

Chi nhánh chỉ là một đơn vị phụ thuộc của DN; có nhiệm vụ thực hiện một hoặc toàn bộ chức năng của DN. Hơn thế nữa, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của DN. Như vậy, chi nhánh không phải là tổ chức độc lập; DN phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các chi nhánh của mình và ngược lại. Khi DN giải thể hay phá sản thì chi nhánh cũng đương nhiên chấm dứt hoạt động.

Ngược lại, công ty TNHH một thành viên sau khi được thành lập trở thành một pháp nhân độc lập. Ngành nghề kinh doanh không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của DN chủ sở hữu. Rủi ro mà DN chủ sở hữu phải chịu chỉ giới hạn trong phạm vi vốn điều lệ đã cấp cho công ty TNHH một thành viên này thôi. Đó chính là cơ chế phân tán rủi ro cho doanh nghiệp chủ sở hữu.

Cần lưu ý rằng, một lợi thế của chi nhánh so với công ty TNHH 1 thành viên là việc thành lập hay giải thể chi nhánh đơn giản hơn so với việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Việc lựa chọn thành lập chi nhánh hay công ty TNHH 1 thành viên là hoàn toàn do doanh nghiệp tự quyết định, tùy vào hoạt động kinh doanh cụ thể. Ví dụ, theo chúng tôi, trong trường hợp giữa công ty mẹ và công ty TNHH 1 thành viên thường xuyên có quan hệ xuất, nhập hàng hóa thì không nên lập công ty TNHH 1 thành viên vì khi đó sẽ phát sinh thuế chồng thuế, làm thiệt hại đến lợi ích của DN. Trong trường hợp này việc thành lập chi nhánh sẽ có lợi hơn.

Tóm lại, về mặt lý thuyết, khó có thể kết luận chi nhánh tốt hơn hay công ty TNHH một thành viên tốt hơn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, nhu cầu và chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư.

+Lại Cao Sơn ghi chép !