Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Cách thành lập công ty


Cách thành lập công ty như thế nào? Đây là nỗi boăn khoăn rất lớn khi bạn đang có ý tưởng  muốn thành lập công ty vậy Thành lập công ty cần điều kiện gì?  Tất cả các câu hỏi đó sẽ được trả lời khi bạn đến với dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Topiclaw. Đến với dịch vụ tư vấn cách thành lập công ty của Topiclaw bạn sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập công ty như: Điều kiện thành lập công ty, cách thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty…Dịch vụ tư vấn cách thành lập công ty của Topiclaw đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI Topiclaw:
Khách hàng tư vấn cách thành lập công ty tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty:
Topiclaw sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý công ty như:
- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Các dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi Thành lập công ty:
- Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế
- Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;
- Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục mua hoá đơn lần đầu;
- Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website;
- Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.
Hãy liên hệ với Topiclaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp cách thành lập công ty tốt nhất!