Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Ly dị - đang tăng theo thời gian ?

Các vụ ly hôn ngày càng tăng theo thời gian, Topiclaw đang hỗ trợ tư vấn ly hôn một cách miễn phí, ban đầu một tháng chỉ có đôi vụ nhưng càng ngày Topiclaw càng nhận được nhiều các câu hỏi nhờ tư vấn ly hôn.

Nhiều trường hợp
Các trường hợp và các lý do ly hôn ngày càng "đa dạng và phong phú". Chúng tôi đã từng phải thốt lên vì câu hỏi : "Chồng tôi thách tôi ly hôn , tôi nên bắt đầu tư đâu ?". Rồi nhiều trường hợp xảy ra nhất là vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động, đối tượng ở nhà viết đơn ly hôn.

Mẫu đơn xin ly hôn được download với số lượng khủng khiếp, chúng tôi có cung cấp mẫu đơn xin ly hôn do nhận được quá nhiều câu hỏi liên quan, trong thời gian một tháng có khoảng 10 ngàn lượt download mẫu này về, một con số đáng phải xuy ngẫm.