Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Giải thể công ty đầu năm - khổ vì kém hiểu biết?

Tôi vừa nhận được câu hỏi rất thú vị về giải thể công ty của một khách hàng Topiclaw:
Nếu tôi giải thể bây giờ thì có bị phạt thuế không nếu: Tôi đã tạm ngừng kinh doanh từ tháng 6 2012 mà không báo cáo với cơ quan thuế ? và nếu tôi chưa hoạt động bao giờ từ khi thành lập công ty tới giờ thì có sao không ?

Một câu hỏi không rõ ràng nhưng tôi đoán là cậu ta thành lập công ty xong thì dừng kinh doanh luôn, nhưng không báo cáo thuế, tôi đã tư vấn cho khách hàng này là muốn giải thể được thì mất rất nhiều tiền phạt của cơ quan thuế: không báo cáo thuế hàng tháng, không báo cáo tổng kết cuối năm và ngừng hoạt động doanh nghiệp không báo cáo cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Nhưng nếu để công ty đó không hoạt động thì pháp nhân này sẽ không thể thành lập mới một doanh nghiệp nào nữa.

Vấn đề thành lập công ty nhưng thiếu hiểu biết về thuế là cực kỳ nguy hiểm.