Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Trong năm quý tị này kinh tế có khởi sắc ?

Không ai khẳng định được điều gì, mà chỉ hy vọng.
Hôm xem chương trình đối thoại gì đó trên VTC thấy các vị trong lãnh đạo phát biểu đại loại như : Trong năm vừa qua đảng và chính phủ đã dốc sức tạo ra các gói trợ giúp doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp vượt qua được sóng gió thị trường. Thật lạ, tôi đang nghiên cứu xem doanh nghiệp nào được NHÀ NƯỚC trợ giúp, và cũng chưa tìm thấy một thành quả nào từ các gói cứu trợ của nhà nước, điều này có nghĩa nhà nước đã chưa thực sự có một vị thuốc đủ mạnh để chữa bệnh khủng hoảng.

Vậy các thứ các vị nhà nước đang hô hào kia là gì ? kết quả đến đâu ?

Hy vọng trong năm nay chúng ta sẽ thấy các hiệu ứng tốt từ nền kinh tế và từ nhà nước/...