Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Đăng ký logo công ty

Logo là rất quan trọng trong việc kinh doanh của bạn, nó ảnh hưởng tới uy tín và có tác động trực tiếp tới khách hàng trên thị trường.
Logo là một tài sản trí tuệ vô hình nên càng phải bảo vệ chúng ...

Học được bài học từ các thương hiệu lớn trong nước mất  thương hiệu thế nào ta có thể xuy ra, đăng ký sở hữu trí tuệ ngày càng quan trọng với các doanh nghiệp như thế nào !

Nắm bắt điều đó Topiclaw cung cấp dịch vụ đăng ký logo giá rẻ, rẻ nhất trong tất cả các dịch vụ trên cả nước.

Liên hệ ngay tới Topiclaw để đăng ký logo công ty ngay !