Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Công bố tinh lợn, các sản phẩm phôi giống

Topiclaw đã là nhà tư vấn luật duy nhất cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm phôi giống nhập khẩu.

Các sản phẩm phôi, giống khi nhập khẩu đều phải đăng ký giống với cơ quan nhà nước mới được nhập khẩu vào Việt Nam, chúng tôi topiclaw là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất thay mặt khách hàng công bố sản phẩm này.

Liên hệ ngay nếu bạn có nhu cầu nhập khẩu phôi giống vào Việt Nam !