Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Topiclaw vẫn là nhà đăng ký độc quyền sản phẩm lớn nhất

Trong thời gian gần đây báo đài nói nhiều đến những việc tranh chấp thương hiệu của các nhãn hàng Việt bị các thương nhân Trung Quốc sâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ, và đây là một cảnh báo cho các thương nhân Việt trong việc bảo vệ lợi ích và tài sản trí tuệ của mình thể hiện qua sản phẩm của thương nhân.
Việc bảo vệ này là cấp thiết và hiện tại, Topiclaw nhận được hàng ngàn đơn đăng ký qua http://topiclaw.com của các thương nhân. Điều này đã khẳng định tài sản trí tuệ cần được bảo vệ ngay và cấp thiết trong bối cảnh hòa nhập các thị trường.
Về lợi ích của việc đăng ký độc quyền sản phẩm hiện nay đã thoát khỏi kiếp mập mờ nửa hiểu nửa không của các thương nhân.

Topiclaw ghi chép !