Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Bài học từ việc thành lập công ty

Khách hàng gọi điện tới than phiền và năn nỉ !

Chúng tôi làm nghề tư vấn nên nhiều khi gặp phải các trường hợp giở khóc giở cười, hôm đó khách đến xin thành lập công ty với tên XYZ, chúng tôi có báo với khách là khi nào nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì mới ăn chắc cái tên doanh nghiệp được vì nghe nó có vẻ đã có.

Khách hàng chưa đâu vào đâu về nhà đã đặt bảng hiệu, in hóa đơn và in Cardbussiness, với cái tên XYZ đó.

Hai hôm sau chúng tôi liên hệ lại là cái tên đó bị trùng, không thể dùng được. Khách hàng ngã ngửa ra và bắt đền chúng tôi.

Đây cũng là kinh nghiệm cho các bạn chuẩn bị thành lập công ty, khi chưa có giấy đăng ký kd thì không nên vội vàng làm các thứ liên quan tới tên công ty, bạn cũng biết là tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các đơn vị khác được, và nói chung quyết định cuối cùng thuộc về chuyên viên nhà nước chứ không phải chúng tôi nên các bạn qua câu chuyện này hãy chú ý tới tên công ty khi thành lập ...