Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

để đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì liên quan rất nhiều văn bản, đồng thời đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm mới có thể thực hiện được.

Các văn bản liên quan Luật doanh nghiệp 2005, nghị định 1088/2006 của bộ kế hoạch về biểu mẫu, nghị định 108/2006 về điều kiện đáp ứng, quyết định 337/2007 của bộ kế hoạch và các va9n bản liên quan về ngành nghề và cam kết khi gia nhập WTO, nghị   nghị đinh 23/2007 và các văn bản liên quan... và ....

Việc thẩm tra ngành nghề và thẩm tra dự án tùy thuộc vào mỗi tỉnh cũng như phụ thuộc vốn đầu tư của công ty, nếu trên 300 tỉ thì còn liên quan đến các bộ và ban ngành, nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì còn phụ thuộc nhiều văn bản liên quan...