Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Thủ tục thành lập công ty cổ phần cần những gì?

Thủ tục thành lập công ty cổ phần cần những gì? Cơ quan thẩm quyền nào sẽ cấp giấy phép? Thời gian làm thủ tục mất bao lâu? Hãy để Công ty Topiclaw giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc trên. Đến với Công ty Topiclaw mọi hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn, trôi chảy hơn.
Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

 3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có).

 Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 Thời gian cấp giấy phép: 10 ngày làm việc
 Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư

Hãy liên hệ ngay với Topiclaw – Chuyên nhận hồ sơ và tư vấn về thành lập công ty nhanh chóng, thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần… Quý khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ hoàn hảo nhất với mức phí ưu đãi nhất.