Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Hơn 35.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

(DĐDN) - Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại Hội thảo Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2012, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức sáng nay (11/12) tại Hà Nội cho biết, tính đến 20/8/2012, số doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động là 35.483 doanh nghiệp, trong đó 5.897 doanh nghiệp giải thể, 29.568 doanh nghiệp dừng hoạt động, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Địa phương có nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động là Tp Hồ Chí Minh với 11.397 doanh nghiệp (1.681 đã giải thể, 9.716 ngừng hoạt động), Hà Nội có 8.154 doanh nghiệp (1.155 đã giải thể, 6.999 ngừng hoạt động), Hải Phòng có 964 doanh nghiệp (145 đã giải thể, 819 ngừng hoạt động), Đà Nẵng có 833 doanh nghiệp (135 đã giải thể, 698 ngừng hoạt động).

Đã có 46.054 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 320.801 tỷ đồng, giảm 11,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 0,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011.

Đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải trong thời gian qua là do doanh nghiệp thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Chi phí sản xuất tăng cao do biến động các yếu tố đầu vào như giá nguyên liệu đầu vào của các ngành đều tăng trong khi giá bán sản phẩm không tăng. Một số ngành có tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu, phụ kiện nhập khẩu…; Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn gặp khó khăn do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, hàng tồn kho lớn; Kim ngạch xuất khẩu giảm, thị trường bị thu hẹp…