Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Ý tưởng và bí mật trong kinh doanh có được bảo hộ không ?

Các đối tượng của luật sở hữu trí tuệ bảo vệ là có tính mới, có tính sáng tạo và có tính thực tế, vì thế hôm nay có khách hàng gọi điện thoại tới trung tâm hỏi về đăng ký bản quyền tác giả cho ý tưởng của mình, nhưng các bạn lưu ý là ý tưởng không phải là đối tượng bảo hộ của sở hữu trí tuệ, nhưng bí mật kinh doanh lại là đối tượng bảo hộ của sở hữu trí tuệ ...

Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn các vấn đề pháp lý khác liên quan, nếu các bạn đang cần được tư vấn hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn thêm nhé !
Chúc các bạn thành công !