Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Việt TÍn đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp của mình.

Việt Tín chúng tôi vừa đăng ký thành công bảo hộ nhãn hiệu với cơ quan nhà nước, thương hiệu tư vấn Vista đã được bảo hộ từ ngày 04 tháng 11 / 2013

Chúng tôi đang là nhà tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước nên cũng nhận thức được rằng việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu cho doanh nghiệp là việc làm cấp thiết và cần phải triển khai càng sớm càng tốt, nhưng do một số lý do nên giờ chúng tôi mới nhận được giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu do nhà nước cấp.

Xin chúc mừng Việt Tín ! Cảm ơn các bạn đã theo dõi blog luật ...