Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Việt Tín đẩy mạnh công bố sản phẩm

Trong các dịch vụ của Việt Tín thì công bố sản phẩm là một trong các dịch vụ nổi trội và được hỗ trợ tốt nhất, Việt Tín hiện đang đẩy mạnh các dịch vụ liên quan tới công bố sản phẩm như:

Công bố thực phẩm
Công bố mỹ phẩm
Công bố thực phẩm chức năng

Và các dịch vụ liên quan khác, hiện nay Việt Tín đang có trương trình khuyến mại cho các doanh nghiệp ký kết hợp đồng công bố lần thứ hai trở đi tại Việt Tín sẽ được giảm giá nên đây có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp dùng thử chất lượng dịch vụ công bố tại đây !

Chúng tôi hy vọng sẽ được tư vấn và hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất có thể !