Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Topiclaw từ chối blog, Việt Tín đảm nhiệm lại

Hôm nay chính thức Topiclaw cắt đứt đứa con đẻ của mình tại địa chỉ http://blog.topiclaw.com nên Việt Tín xin giữ nó lại làm con nuôi :)

Kể từ đây trở đi Việt Tín sẽ đảm nhiệm vai trò đăng các thông tin lên địa chỉ http://topiclaw.blogspot.com của Topiclaw đã bỏ rơi ...

Xin thông báo cho mọi người được rõ !