Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Công bố sữa nhập khẩu

Công bố sữa nhập khẩu: Công bố sữa nhập khẩu – Tất cả các sản phẩm sữa và sữa nhập khẩu đều phải công bố lưu hành trước khi sản phẩm đó được bán rộng rãi trên thị trường, quý doanh nghiệp sẽ tiết kiệm […]