Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho danh nghiệp

Tư vấn về cho doanh nghiệp các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ

  Việc doanh nghiệp cần làm trước tiên là thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ trong thời gian càng sớm càng tốt.
Doanh nghiệp phải ký các hợp đồng/thỏa thuận với người lao động về xác định quyền sở hữu trí tuệ ngay từ khi tuyển dụng lao động. Theo đó, mọi sáng tạo của người lao động trong thời gian làm việc, liên quan trực tiếp đến công việc đang làm là tài sản của doanh nghiệp và doanh nghiệp là chủ sở hữu. Thỏa thuận đó có giá trị ràng buộc ngay cả khi người lao động ko còn làm việc cho doanh nghiệp nữa.

   Song song đó, doanh nghiệp phải ký các hợp đồng bảo mật với người lao động, xác định rõ đâu là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin bảo mật khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể ký kết thỏa thuận dân sự với người lao động, yêu cầu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người lao động có các hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Thỏa thuận này sẽ là cơ sở yêu cầu người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hậu quả mà doanh nghiệp phải gánh chịu do hành vi tiết lộ bí mật của người lao động gây ra, đặc biệt, ngay cả khi họ không còn làm việc tại doanh nghiệp.

   Việc cần làm thứ tư là doanh nghiệp nên xây dựng các quy định/chính sách về liên lạc bằng các phương thức điện tử trong nội bộ. Theo đó, doanh nghiệp xác định rõ: toàn bộ các thông tin dữ liệu, bao gồm thư điện tử, dữ liệu… lưu trên ổ cứng máy tính là tài sản của doanh nghiệp và doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát, đánh giá mà không loại trừ bất kỳ người lao động nào, nhằm ngăn ngừa người lao động chuyển tải thông tin là tài sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp qua các phương thức điện tử. Các quy định này cũng yêu cầu người lao động phải tuân thủ và chủ động hợp tác để doanh nghiệp truy xuất và kiểm soát các thiết bị bất kỳ lúc nào nếu cần thiết…

    Đại diện sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ tốt nhất của Topiclaw. Bên cạnh đó Topiclaw đang đẩy mạnh một số dịch vụ thuộc gói dịch vụ sở hữu trí tuệ : đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo, đăng ký mã vạch, Đăng ký bảo hộ tên thương mại, Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ... Hãy liên hệ cho topiclaw qua hotline : 093.668.0582 nếu bạn có nhu cầu. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết có liên quan tới chủ đề tại đây : bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Rất mong được hợp tác với quý khách !