Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Để làm việc và sống tại VN bạn cần những thủ tục gì

   Để làm việc tại VN bạn cần gì ? Để giúp bạn giải quyết câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau :
Làm việc hay lao động tại Việt Nam một cách pháp hợp bạn cần có giấy phép lao động. Hãy tìm cho bạn một nhà tư vấn chuyên nghiệp về thủ tục này. Nhà tư vấn có rất nhiều nhưng Topiclaw xin được làm nhà tư vấn tốt nhất cho bạn về dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

  Trước khi xin giấy phép lao động bạn cần có đủ điều kiện sau :
Đủ 18 tuổi, có sức khỏe phù hợp với công việc, không có tiền án cũng như bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật VN và pháp luật nước ngoài.
Nếu ban đã đủ những điều kiện trên thì tham khảo thêm ở đây để biết thêm hồ sơ cần thiết : Giấy phép lao động

   Để hỗ trợ thêm cho người nước ngoài tại VN, Topiclaw cung cấp thêm một số dịch vụ cho người nước ngoài như :
Giấy phép lao động đều có thời hạn làm việc tại VN, nếu bạn muốn gia hạn thêm thời gian thì tham khảo thêm bài viết : Gia hạn giấy phép
Sống và tạm trú tại VN bạn cần : Dịch vụ cấp thẻ tạm trú
Topiclaw cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại VN : Tư vấn đầu tư tại Việt Nam