Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Topiclaw đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ !

    Khi các doanh nghiệp nước ngoài  và trong nước đang tích cực đầu tư vào Việt Nam thì điều họ quan tâm đó là việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ , bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu đó là các dịch vụ của Topiclaw một trong những nhà tư vấn luật tốt nhất sẽ giúp các bạn đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí.
Topiclaw sẽ đưa ra tư vấn về việc đại diện sở hữu trí tuệ sau đây :

    Tư vấn và đại diện đăng ký sỡ hữu trí tuệ cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

    Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
    Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;
    Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

    Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
    Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
    Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền;

Đăng ký và đại diện sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ tốt nhất tại Topiclaw, nếu bạn muốn biết chi tiết hơn hãy liên hệ trực tiếp cho Topiclaw để được tư vấn miễn phí.