Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Dịch vụ công bố chất lượng phân bón tại Topiclaw

Phân bón là gì ?

Ngày nay chúng ta đều biết rằng đạm, lân, kali, lưu huỳnh, magiê và một vài chất khác giúp duy trì sự sống cho cây. Trước khi con người biết cung cấp cho cây những chất này, cây tự “ăn” chúng thông qua lá hoặc thân cây mục, xác động vật chết hoặc chất thải động vật. Đây là những thứ mà chúng ta: 1. không muốn có hoặc 2. muốn có mà không được trong vườn nhà hoặc trên cánh đồng của mình.

Vì thế chúng ta cần phải bón phân mặc dù chúng ta thường không biết phân bón là gì. Sau đây là những thông tin giới thiệu nhanh về các loại phân bón và chúng giúp ích hoặc thậm chí là gây nguy hiểm đối với cây trồng ra sao.

Thủ tục công bố phân bón tại Topiclaw

Thành phần hồ sơ:

    Đơn đăng ký vào Danh mục phân bón (Phụ lục số 7 Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);
    Biên bản nghiệm thu đánh giá của Hội đồng khoa học công nghệ có xác nhận của cơ quan chủ quản;
    Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài có chữ ký, con dấu của cơ quan chủ quản;
    Quyết định của Bộ chủ quản công nhận kết quả nghiệm thu đánh giá của Hội đồng khoa học công nghệ hoặc các bằng chứng tương đương, bản sao có xác nhận của cơ quan chủ quản;
    Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục số 8 Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Công việc chúng tôi làm:
Sau 3 tháng làm việc với cơ quan nhà nước – chúng tôi sẽ thay mặt bạn nhận kết quả của cơ quan nhà nước và trả kết quả để phân bón nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được lưu hành.

Dịch vụ công bố phân bón là một trong những dịch vụ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tốt nhất tại Topiclaw hãy liên hệ trực tiếp với Topiclaw để được tư vấn miễn phí.