Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Công bố thực phẩm trong nước tại Topiclaw


Thực phẩm là sản phẩm hằng ngày trong đời sống con người, mỗi doanh nghiệp khi muốn lưu hành thực phẩm trong nước đều phải công bố sản phẩm để kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng của thực phẩm đó.
Topiclaw xin được đưa ra tư vấn về hồ sơ để công bố thực phẩm trong nước
Hồ sơ bao gồm:

1) Bản cung cấp thông tin công bố.
2) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (02 bản sao công chứng).
3) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao công chứng)
4) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
5) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
6) 03 mẫu sản phẩm.

2. Tiến hành Công bố sản phẩm tiêu chẩn và chất lượng:
- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.


Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Quá trình theo dõi hồ sơ

- Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Bạn hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm các thủ tục công bố sản phẩm khác !