Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Công bố và kiểm nghiệm chặt chẽ sản là đưa ra tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm


   Công bố sản phẩm là đưa ra các đánh giá tiêu chuẩn về chất lượng của sản phẩm đó.Khi bạn nhập khẩu hay sản xuất một sản phẩm nào đó như rượu, sữa, mỹ phẩm ... thì bản công bố cho các sản phẩm đó là cần thiết. Nếu bạn nhập khẩu mỹ phẩm thì cần công bố mỹ phẩm hay rượu thì cũng vậy. Rất cần thiết cho việc công bố sản phẩm vì công bố sản phẩm giúp cho người tiêu dùng tin tưởng hơn về chất lượng của sản phẩm

     Công bố sản phẩm là một trong những quy  trình giám sát chất lượng rất chặt chẽ và mất thời gian, đặc biệt là các tiêu chuẩn của nước ngoài, Nếu quý vị và các bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí

Quy định về công bố tiêu chuẩn
Ngày 10/01/2006 trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá”. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá.

Cùng ngày 10/01/2006 trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật”. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

Để đảm bảo thống nhất trong việc chỉ định các tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, sau khi được sự thống nhất của các Bộ quản lý chuyên ngành, ngày 10/01/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhThông tư số 02/2006/TT-BKHCN “Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Khách hàng làm thủ tục Công bố sản phẩm tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty khi làm trọn gói.